kongresni turizam

Iako glavni cilj putovanja nije odmor, poseta neke zemlje zbog posla ili u?eš?a na organizovanim poslovnim i stru?nim skupovima je dobra prilika za obilazak i upoznavanje njenih najatraktivnijih turisti?kih znamenitosti, zbog ?ega je kongresni turizam možda i najzahtevniji vid turizma kada je re? o organizaciji i logistici.

Doma?i sajmovi i kongresi – Kongresni turizam u Srbiji

Naša agencija za prevoz putnika organizuje prevoz u?esnika na sajmove, seminare, konferencije i druge velike skupove edukativnog karaktera. Od nedavno, naša turisti?ka agencija nudi i organizaciju kompletnog programa smeštaja i prevoza svih u?esnika na vašim edukativnim skupovima, sajmovima, seminarima i kongresima, bilo da je re? o skupovima u najve?im administrativnim centrima u Srbiji i inostranstvu, ili nekom od sportsko-rekreativnih i banjskih centara u Srbiji.
Dodatno organizujemo i celokupan program aktivnosti tokom trajanja vašeg kongresa, kao i specijalne turisti?ke ture i jednodnevne izlete za manje i ve?e grupe u?esnika koji žele da se upoznaju sa najzna?ajnijim turisti?kim destinacijama u Srbiji.

Vašim gostima možete ponuditi jednodnevne izlete do brojnih etno sela u Srbiji, obilaske naših najstarijih manastira i crkava, adrenalinske aktivnosti u našim najpoznatijim nacionalnim parkovima, rafting na Tari i splavarenje na drugim rekama.

Na raspolaganju vam je više modela i veli?ina naših minibus, kombi i autobus vozila koja poseduju kompletnu prate?u opremu, a mi ?emo vam pored voza?a obezbediti i vodi?a koji govori više stranih jezika.

Me?unarodni sajmovi i kongresi – Me?unarodni kongresni turizam

Kao posebnu uslugu izdvajamo me?unarodni kongresni turizam, odnosno organizaciju prevoza na sve me?unarodne sajmove i me?unarodne kongrese u Evropi i svetu.

U poziciji smo da vam ponudimo najjeftinije avionske karte do prakti?no svih ve?ih destinacija u Evropi i svetu uz kompletnu organizaciju prevoza do i od aerodroma.

Kontatkirajte nas na 011 210 16 16 i jedan od naših agenata ?e vam se u najkra?em mogu?em roku javiti sa primamljivom ponudom prevoza, smeštaja i drugih slobodnih aktivnosti u?esnika tokom trajanja vašeg organizovanog skupa.