Prevoz dece

U skladu sa svetskim standarima obezbedili smo više minibus i autobus vozila posebno specijalizovanih za kra?e izlete i višednevne ekskurzije, za putovanja na takmi?enja i druge školske manifestacije u zemlji i inostranstvu.

Uz dogovor i pratnju stru?nih lica organizujemo prevoz dece:

  • Školske i predškolske dece;
  • Studenata;
  • Sportista;
  • I dece sa posebnim potrebama.

Pored osnovne bezbednosne opreme naša minibus vozila poseduju i monitore za DVD i CD ure?aje i zvu?ni sistem kako bi mališani svih uzrasta uživali tokom puta u svojim omiljenim filmovima. Sedišta se mogu pomerati u svim pravcima i položajima.

U saradnji sa partnerskim osiguravaju?im ku?ama obezbedili smo osnovno i dodatno putni?ko osiguranje za putovanja unutar Srbije i inostranstvo i dvadeset?etvoro?asovnu asistenciju na putu od strane vode?ih doma?ih i stranih auto-moto ku?a.

?a?ke ekskurzije

Posebna usluga koju nudimo u saradnji sa turisti?kim agencijama predstavlja organizacija i prevoz ?a?kih ekskurzija u zemlji i inostranstvu. U poziciji smo da ponudimo odi?ne uslove u kombinaciji sa vrhunskim vozilima pružaju?i, na taj na?in, profesionalnu uslugu po najvišim standardima.

Za ekskurzije u Srbiji u poziciji smo da ponudimo najpovoljnije uslove do svih popularnih turisti?kih destinacija, etno sela i drugih znamenitosti. Mogu?e je organizovati jednodnevne i višednevne izlete.

Ekskurzije u inostranstvo su, tako?e, u okviru naše ponude a za sva duža putovanja je ozbezbe?eno besplatno posluženje.

Više ne morate da brinete za bezbednost vaše de?ije grupe, jer ?e o njoj brinuti najstru?nija lica i voza?i Beocontrola, koji poseduju višegodišnje iskustvo u oblasti prevoza dece.

Pored de?ijih organizujemo i studentska putovanja pod najpovoljnijim uslovima.

Za sve dodatne informacije možete se direktno obratiti jednom od naših agenata na telefon 011 210 16 16.