fudbalski timvaterpolo reprezentacija

Naša vozila prilago?ena su za prevoz kako sportista profesionalaca, tako i sportskih amatera svih starosnih grupa pa i dece.

Minibus i autobus vozila su opremnljena najsavremenijom opremom i zvu?nim sistemom, a sedišta se pomeraju u svim pravcima, što garantuje dodatan komfor i udobnost tokom puta. Sva vozila imaju DVD/CD/MP3 plejere sa LCD monitorima, frižider, a nudimo mogu?nost iznajmljivanja dodatne prikolice za prtljag i sportsku opremu.

Vozila se mogu iznajmiti za kra?e tzv. transfer linije za prevoz sportista na utakmice i takmi?enja,  ili na duži vremenski period, po danu, za prevoz sportista i sportskih radnika na me?unarodna sportska takmi?enja, sportske pripreme i druge manifestacije. Za vašu sprotsku grupu obezbedi?emo putni?ko osiguranje i 24-oro ?asovnu pomo? najpoznatijih svetskih auto-moto ku?a u slu?aju nepredvi?enih okolnosti na putu.

U saradnji sa turisti?kim agencijama i sportskim centrima sa kojima ve? godinama održavamo odli?ne partnerske odnose možemo dodatno organizovati smeštaj i prate?e aktivnosti za vaše sportske asove.

Pozovite nas na 011 210 16 16 ili pošaljite upit na našoj kontakt strani, bi?e nam ?ast da i mi bar delom u?estvujemo u vašim predstoje?im pobedama!