Za lepe uspomene na studentske dane su dosta zaslužne i studentske ekskurzije. Zahvaljuju?i višegodišnjem iskustvu u poziciji smo da ponudimo organizaciju i prevoz za razli?ite vidove studentskih putovanja, apsolventske ekskurzije ali i stru?ne ekskurzije.

studentske ekskurzije

Raspolažemo kvalitetnim vozilima za sve veli?ine grupa. Bilo da su u pitanju minbusevi ili autobusi, sva naša vozila su opremljena za maksimalan komfor i sigurnost – klima, frižider, audio/video sistem (DVD/MP3/Mp4), podesiva sedišta. Tako?e, sva vozila imaju besplatan WiFi internet.

Za duža putovanja obezbe?eno je i besplatno osveženje.

Apsolventska ekskurzija

apsolventske ekskurzijeObeležite završetak studija sa svojim kolegama na najbolji mogu?i na?in – putovanjem do neke od brojih turisti?kih destinacija u Evropi. u saradnji sa našim partnerskim turisti?kim agencijama u poziciji smo da ponudimo najbolje uslove za organizaciju apsolventskih ekskurzija.

Ekskurzije se obavljaju do najpopularnijih destinacija u Evropi – Španije, Italije, Gr?ke, Austrije itd.

Za ve?e grupe u poziciji smo da odobrimo popust kao i dodatne pogodnosti vezane za pla?anje.

 

Stru?na putovanja

strucna putovanjaIdealna prilika da unapredite svoja znanja kroz razmenu iskustava sa drugim kolegama, prisustvima seminarima i drugim stru?nim skupovima. Zahvaljuju?i luksuznim vozilima razli?itih kapaciteta putovanje ?e vam prote?i brzo i udobno.

Javite nam se na telefon  011 210 16 16 ili na office@prevoz-putnika.rs i naši agenti ?e vam kreirati namensku ponudu koja ?e u potpunosti odgovarati vašim potrebama.

 

Studentske ekskurzije po Srbiji

studentske ekskurzije srbijaOrganizujemo jednodnevne  i višednevne izlete do svih turisti?kih destinacija u Srbiji, bilo da su u pitanju etno sela, obilasci manastira, arheoloških nalazišta, banja itd.

Za ova putovanja, naši luksuzni autobusi sa besplatnim internetom i osveženjem za duže destinacije predstavljaju idealan izbor. Tako?e, za ve?e grupe obezbe?en je dodatni popust.

 

 

Studentske ekskurzije u inostranstvu

studentske ekskurzije inostrantsvoJedan od najpovoljnijih na?ina za obilazak evropskih zemalja je pomo?u naših luksuznih autbusa. Ove ekskurzije se obavljaju do prakti?no svih popularnih turisti?kih destinacija – Španije, Francuske, Gr?ke, Austrije, Italije itd. Na ovim putovanjima, obezbe?eno je besplatno osveženje a vrhunski audio/video sistemi su tu da skrate vreme u putu. Posebna pogodnost je i besplatni internet pa je mogu?e u putu ?uti se sa svojim prijateljima i robinom preko Skype-a, ažuritati status na Facebook-u itd.

 

 

Obratite nam se za sve detalje a naši agenti ?e vam u najkra?em roku odgovoriti na upit i kreirati ponudu u skladu sa vašim zahtevima. phone  011 210 16 16    mail office@prevoz-putnika.rs