limo

 SHUTTLE PREVOZ KOMBI PREVOZ MINIBUS PREVOZ AUTOBUSKI PREVOZ

 

Ukoliko baš ovih dana organizujete prevoz minibusom, planirate put zaposlenih na konferenciju u drugom gradu, želite da stignete u najkra?em mogu?em roku od/do aerodroma ili jednostavno želite da iznajmite minimus da otputujete sa svojim prijateljima, mi ?emo vam pružiti potpunu uslugu prevoza, brzo, sigurno i povoljno.

Šta se podrazumeva pod vanlinijskim prevozom putnika?

Za razliku od linijskog prevoza putnika koji se odvija redovno na unapred odre?enoj relaciji, vanlinijski prevoz putnika se odvija po potrebi putnika i njegovoj željenoj destinaciji. Tako je vanlinijski putni?ki prevoz daleko fleksibilniji, a uslovi i vreme polaska se odre?uje posebno pred svaku vožnju.

Od usluga vanlinijskog prevoza putnika za vas organizujemo:

 • Prevoz do aerodroma
 • Me?ugradski prevoz
 • Prevoz minibusevima
 • Autobuski prevoz
 • Kombi prevoz putnika
 • Prevoz ve?ih grupa za specijalne prilike

Naša usluga prevoza ne obuhvata samo prevoz minibusom, ve? i kompletnu organizaciju i podršku tokom trajanja puta. Mi naša vozila pratimo tokom 24 sata bez obzira gde se oni nalazili, a naši voza?i su osposobljeni da u svakom trenutku garantuju potpunu bezbednost putnicima bez obzira na uslove puta.

Dodatno vršimo:

 • Iznajmljivanje minibuseva i drugih vozila sa voza?em po danu ili na duže;
 • Pribavljanje sve potrebne me?unarodne putni?ke dokumentacije za vas i vozilo koje iznajmite od nas;
 • Prevoz do turisti?kih i skijaških centara;
 • Prevoz dece i starijih lica uz pratnju odgovornih osoba;
 • Osiguranje vozila i putnika kako u doma?em tako i me?unarodnom saobra?aju.

 

Do sada nam je poverenje ukazao veliki broj klijenata koji nam se sa zadovoljstvom vra?aju i uvek rado preporu?uju.

Nazovite nas i proverite zašto!